Noční buzení se dětí a jejich nemocnost

Noční buzení se dětí a jejich nemocnost

Noční buzení je ve velmi raném dětství běžné a je často zdrojem rodičovského nepokoje. Vypovídá toto buzení se něco o dalším zdraví dítěte? Noční buzení je ve velmi raném dětství běžné a je často zdrojem rodičovského nepokoje. Vypovídá toto buzení se něco o dalším zdraví dítěte? Dle vědců ano. Sledovali noční buzení a celkový zdravotní stav u 1364 dětí od 6 měsíců do jejich 3 let. Maminky podávaly informace o tom, jak se dítě v noci budí. Studie ukázala, že děti, které se častěji v noci budí, mají slabší zdraví. Se snížením nočního buzení s narůstajícím věkem se...

Herpetické viry a autismus

Herpetické viry a autismus

Děti žen, které byly v časném těhotenství infikovány genitálním herpesem (HSV2) a v krvi jim kolují protilátky proti tomuto viru, mají dvakrát větší riziko, že u nich bude později diagnostikována nějaká porucha autistického spektra. K tomuto závěru došli vědci z Centra pro infekce a imunitu na Kolumbijské univerzitě veřejného zdraví a Norského institutu veřejného zdraví...

Syndrom náhlého úmrtí kojence ‒ nalezená příčina

Syndrom náhlého úmrtí kojence ‒ nalezená příčina

Australští vědci přišli s vysvětlením příčiny náhlého úmrtí kojenců, která zatím nebyla dostatečně objasněna. V ČR zemře na syndrom náhlého úmrtí kojence cca 1 dítě na 1 000 až 2 000 živě narozených novorozenců. Dle jejich studie stojí za tímto syndromem nízká hladina proteinu, která se nachází v mozku a reguluje spánek a změny v mozku během spánkových...

Narušená mikroflóra je dávána do souvislosti s ekzémy u kojenců

Narušená mikroflóra je dávána do souvislosti s ekzémy u kojenců

Malé děti často trpívají ekzémy, stále se hledá příčina, která tento jev způsobuje. Vědci se přiklánějí k tomu, že ekzémy je možné připsat narušené střevní mikrobiotě, resp. narušená mikrobiota zvyšuje riziko vzniku ekzému. V tomto textu se autoři věnovali mapování bakteriálních komunit, které se uplatňují na vzniku ekzému. Využili 50 dětí s ekzémem a 51 bez ekzému. Ukázalo se, že mezi oběma skupinami jsou rozdíly ve složení mikrobioty. U zdravých...

Antibiotika a zvýšení výskytu potravinových alergií

Antibiotika a zvýšení výskytu potravinových alergií

S narůstajícími počty dětí, které trpí potravinovou alergií, roste snaha objevit příčinu tohoto trendu. Lékaři nalezli spojitost mezi podáváním antibiotik a touto alergií. Sledovali záznamy dětí, které se narodily mezi roky 2007−2009, celkem 1504 záznamů dětí, které trpěly potravinovou alergií, a 5995 záznamů dětí, které jí netrpěly. Ukázalo se, že alergie trápila více děti, které braly antibiotika během prvních 12 měsíců života. Autoři šli ještě dál a zjistili, že nejvíce alergických...

Role střevního mikrobiomu na zdraví dítěte

Role střevního mikrobiomu na zdraví dítěte

Vystavením dětí prostředí, které není sterilní, jsou v něm i bakterie, pomáhá k vytvoření bohatého střevního mikrobiomu, který má výrazný vliv na imunitní systém. Je prokazatelné, že děti z vyspělých zemí a měst trpívají častěji na alergie a autoimunitní nemoci než děti z venkovských oblastí a méně vyspělých zemí. Souvislost mezi tímto jevem a střevním mikrobiomem se snažila zmapovat tato studie. Při studii se sbíraly vzorky stolice od více než 200 kojenců z Finska, Estonka a ruské Karelie, a to 1x měsíčně od narození do 3 let. Ve vzorcích...

BMI kojenců má vliv na obezitu v dětství

BMI kojenců má vliv na obezitu v dětství

Děti, které mají vysoký BMI (body mass index) ve věku 2 měsíců, mají vyšší riziko pro vznik obezity ve 2 letech, která pak může provázet dítě do dospělosti a následně stát za kardiovaskulárními nemocemi či diabetem typu II. O tomto faktu informuje pediatr Sani Roy z dětské nemocnice ve Filadelfii. Ve výzkumu souvislosti BMI a obezity u dětí bylo analyzováno téměř 74.000 lékařských záznamů kojenců, kteří se narodili v řádném termínu. Tyto děti byly pacienty dětské nemocnice. Jejich stav se pro účely studie sledoval od narození do 2 let života. Analýza dat ukázala, že 31 % 2měsíčních dětí s BMI nad 85. percentilem je ve 2 letech obézní, v případě, že je BMI 2měsíčních dětí nad 95. percentilem...

Zdravý kojenec

Zdravý kojenec

Zdravý kojenec je zdravotní web, který se zabývá vyšetřením zdraví kojenců, odběrem pupečníkové krve, vyšetřením mléka a dalšími vyšetřeními v oblasti genetiky kojenců.