Očkování

newsImage4

Po narození miminka lze z pupečníkové krve vyšetřit klíčové komponenty imunitního systému, podle kterých lze vytipovat jedince s poruchou imunity. Následný individuální očkovací plán  zajistí dostatečnou imunizaci a zároveň pomáhá předejít případným nežádoucím zdravotním komplikacím.

 

 

V RÁMCI IMUNOLOGICKÉ KONSTITUCE VYŠETŘUJEME:Odběrový set

Základní analýzu

 • aktuální stav imunity (nezralost a porucha imunity),
 • alergickou IgE konstituci (riziko propuknutí alergie,
  stanovení alergenního profilu),
 • alergicko-imunologickou inkompatibilitu vůči různým složkám podávaných vakcín.

Doplňkové testy

 • HLA konfiguraci (riziko autoimunity, riziko alergické konstituce, protiinfekční a protinádorová imunita),
 • lze rozšířit o individuální genetické testy,
 • lze vytvořit individuální očkovací plán.

 

Imunizační mechanismy očkovacích vakcín

Po podání vakcíny jsou v těle aktivovány různé imunitní buňky (makrofágy, polymorfonukleární buňky, žírné buňky, B-lymfocyty a antigen prezentující buňky). Tyto buňky rozpoznávají a vážou na sebe vakcinační antigen, dochází k aktivaci antigenně specifických T-lymfocytů, jež se dále diferencují na Th2 lymfocyty. Th2 lymfocyty jsou dále rozpoznávány příslušnými B-lymfocyty, které se dále dělí a diferencují na plazmatické buňky produkující protilátky.

Typy očkovacích vakcín

Živé oslabené viry – očkováním je vyvolána B-lymfocytární imunitní odpověď, která je závislá na T-buňkách. Jedná se o velmi spolehlivou metodu vakcinace a ochrana před infekcí je dlouhodobá.

Živé oslabené bakterie – dochází k buněčné imunitní odpovědi, která není tak spolehlivá a dlouhodobá, jako když se použijí k vakcinaci živé oslabené viry.

Anatoxiny – je indukována imunitní ochrana nezávislá na T-lymfocytech. Toto očkování je potřeba vícekrát opakovat.

Nežádoucí účinky a komplikace očkování

Po podání vakcíny se mohou vyskytnout nežádoucí účinky. Může se objevit lokální reakce, kdy se v místě vpichu objeví otok, zarudnutí či bolest. Tyto reakce se objevují ve většině případů do 12 hodin po očkování. Příznaky většinou během pár dní samy odezní.

V některých případech může dojít k celkovým reakcím (mnohé z těchto reakcí jsou neškodné a odezní bez léčby):

 • Zvýšená teplota – ukazatel probíhající imunitní reakce. Většinou je potřeba teplotu snižovat jen u dětí, které v minulosti prodělaly febrilní křeče.
 • Vyrážka – je běžnou reakcí při očkování proti spalničkám a zarděnkám. Pokud se objeví po podání jiné očkovací látky, tak je třeba hledat jinou příčinu, kterou může být například reakce na potraviny nebo léky.
 • Artritida – může se objevit po očkování proti zarděnkám nebo hepatitidě B.
 • Anafylaxe – prudká reakce, která se objevuje většinou do několika minut po očkování. Na kůži se objeví kopřivka a může dojít k zástavě dechu a srdce.
 • Oběhový kolaps – reakce, která se rozvijí do pár minut po podání vakcíny. U postižených lidí často už v minulosti došlo k podobným reakcím např. při odběru krve nebo po injekčním podání léčiva.
 • Alergické reakce – jsou extrémně vzácné.
 • Záchvaty křečí – může se jednat o epileptický záchvat, který byl vyvolán imunitní reakcí organismu po podání vakcíny.
 • Encefalitida – extrémně vzácná reakce. Ojedinělé případy byly pozorovány u očkování proti spalničkám.

Očkování a speciální případy

V některých případech je třeba pozměnit běžný očkovací plán:

 • HIV – záleží na stádiu onemocnění. V prvním stádiu je doporučeno očkovat proti spalničkám. Doporučeny jsou spíše inaktivované vakcíny než živé.
 • Autoimunitní onemocnění – každý případ je třeba posuzovat jednotlivě. Měly by se používat inaktivované vakcíny.
 • Vrozené imunitní defekty – inaktivované vakcíny bývají většinou bezpečné. Použití živých patogenů je v těchto případech rizikové.
 • Imunosupresivní léčba – jedná se opět o komplikovanou problematiku, protože je léčivy ovlivňována funkce imunitního systému. Případy musí posuzovat odborní lékaři jednotlivě.
 • Transplantace kostní dřeně – očkovat se může nejdříve za 2 roky po úspěšné transplantaci.
 • Krevní transfuze – očkování se může provést až za 3 měsíce po transfuzi.

Změny v očkovacím plánu většinou ale není potřeba provádět  u pacientů s astmatem, sennou rýmou, u podvyživených, u atopických onemocnění, křečí v rodinné anamnéze, Downova syndromu, nefrotického syndromu, epilepsie a při antibiotické terapii.

Pravidelná očkování – používané vakcíny v České republice

VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ

dětská přenosná obrna

 • inaktivovaná vakcína – Hexacima, Infanrix hexa (6 očkovacích látek), Imovax Polio
 • živá atenuovaná perorální vakcína

hepatitida typu B

 • inaktivovaná vakcína – Hexacima, Infanrix hexa (6 očkovacích látek)
 • rekombinantní vakcína – Engerix-B

spalničky

 • živá atenuovaná vakcína – Priorix (3 očkovací látky), Priorix-Tetra

příušnice

 • živá atenuovaná vakcína – Priorix (3 očkovací látky), Priorix-Tetra

zarděnky

 • živá atenuovaná vakcína – Priorix (3 očkovací látky), Priorix-Tetra

BAKTERIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ

záškrt

 • anatoxinová vakcína – Adacel, Boostrix, Hexacima, Infanrix hexa (6 očkovacích látek)

tetanus

 • anatoxinová vakcína – Hexacima, Infanrix hexa (6 očkovacích látek), Tetavax, Tetanol Pur, Vacteta, Adacel

dávivý kašel

 • anatoxinová vakcína – Hexacima, Infanrix hexa (6 očkovacích látek), Adacel

Haemophilus influenzae typu b

 • konjugovaná vakcína – Hexacima, Infanrix hexa (6 očkovacích látek)

Rozšířená očkování – používané vakcíny v ČR

VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ

chřipka

 • inaktivovaná vakcína – Fluarix Tetra, Influvac, Preflucel, Vaxigrip, Vaxigrip Tetra
 • živá atenuovaná vakcína – Fluenz Tetra

klíšťová encefalitida

 • inaktivovaná vakcína – Encepur, FSME-Immun

virová hepatitida typu A

 • inaktivovaná vakcína – Avaxim 160, Havrix 1440, Havrix 720 junior monodose, Twinrix adult

vzteklina

 • inaktivovaná vakcína – Verorab, Rabipur

rotavirové nákazy

 • živá atenuovaná perorální vakcína – Rotarix, Rota Teq

lidské papilomaviry

 • rekombinantní vakcína – Silgard, Cervarix, Gardasil, Gardasil 9

plané neštovice

 • živá atenuovaná vakcína – Priorix-Tetra, Varilrix

BAKTERIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ

pneumokokové nákazy

 • konjugovaná vakcína – Synflorix, Prevenar 13

tuberkulóza

 • živá atenuovaná vakcína – BCG Vaccine SSI

meningokokové nákazy

 • polysacharidová vakcína – Bexsero
 • konjugovaná vakcína – Meningococcal polys. A+C vaccine, Menveo, Nimenrix, Neisvac – C
 • rekombinantní vakcína – Trumenba

 

Aktuální dětský očkovací kalendář zde

Další očkování jsou přehledně vypsána například zde.

Přehled dostupných vakcín je k nahlédnutí zde.

Vyhláška 355/2017 Sb. o očkování proti infekčním nemocem nabývající účinnosti 1.1. 2018 je k dispozici zde: https://www.vakciny.net/355_2017

Porovnání očkovacích schémat v ČR a v dalších zemích EU:

http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx