Herpetické viry a autismus

Rubriky: | | | |

Děti žen, které byly v časném těhotenství infikovány genitálním herpesem (HSV2) a v krvi jim kolují protilátky proti tomuto viru, mají dvakrát větší riziko, že u nich bude později diagnostikována nějaká porucha autistického spektra. K tomuto závěru došli vědci z Centra pro infekce a imunitu na Kolumbijské univerzitě veřejného zdraví a Norského institutu veřejného zdraví.

Zdá se, že imunologická reakce matky namířená proti viru narušuje vývoj centrálního nervového systému plodu. Není pravděpodobné, že by do vývoje nervové soustavy zasahoval přímo virus. Ke svému závěru dospěli poté, co zkoumali krevní vzorky od 412 matek s dětmi, u kterých byla diagnostikována některá z chorob autistického spektra, a 463 vzorků krve matek se zdravými dětmi. U matek dětí s autismem byly ve vyšší míře zachyceny protilátky proti HSV2, nikoli přímo virus.

Díky řešení infekce HSV2 těhotné matky by bylo možné předejít tomu, že by se u dítěte objevila některá z  poruch autistického spektra.

Zdroj:

https://www.mailman.columbia.edu/public-health-now/news/autism-risk-linked-herpes-infection-during-pregnancy