Noční buzení se dětí a jejich nemocnost

Noční buzení se dětí a jejich nemocnost

Noční buzení je ve velmi raném dětství běžné a je často zdrojem rodičovského nepokoje. Vypovídá toto buzení se něco o dalším zdraví dítěte? Noční buzení je ve velmi raném dětství běžné a je často zdrojem rodičovského nepokoje. Vypovídá toto buzení se něco o dalším zdraví dítěte? Dle vědců ano. Sledovali noční buzení a celkový zdravotní stav u 1364 dětí od 6 měsíců do jejich 3 let. Maminky podávaly informace o tom, jak se dítě v noci budí. Studie ukázala, že děti, které se častěji v noci budí, mají slabší zdraví. Se snížením nočního buzení s narůstajícím věkem se...

Herpetické viry a autismus

Herpetické viry a autismus

Děti žen, které byly v časném těhotenství infikovány genitálním herpesem (HSV2) a v krvi jim kolují protilátky proti tomuto viru, mají dvakrát větší riziko, že u nich bude později diagnostikována nějaká porucha autistického spektra. K tomuto závěru došli vědci z Centra pro infekce a imunitu na Kolumbijské univerzitě veřejného zdraví a Norského institutu veřejného zdraví...

Syndrom náhlého úmrtí kojence ‒ nalezená příčina

Syndrom náhlého úmrtí kojence ‒ nalezená příčina

Australští vědci přišli s vysvětlením příčiny náhlého úmrtí kojenců, která zatím nebyla dostatečně objasněna. V ČR zemře na syndrom náhlého úmrtí kojence cca 1 dítě na 1 000 až 2 000 živě narozených novorozenců. Dle jejich studie stojí za tímto syndromem nízká hladina proteinu, která se nachází v mozku a reguluje spánek a změny v mozku během spánkových...

Antibiotika a zvýšení výskytu potravinových alergií

Antibiotika a zvýšení výskytu potravinových alergií

S narůstajícími počty dětí, které trpí potravinovou alergií, roste snaha objevit příčinu tohoto trendu. Lékaři nalezli spojitost mezi podáváním antibiotik a touto alergií. Sledovali záznamy dětí, které se narodily mezi roky 2007−2009, celkem 1504 záznamů dětí, které trpěly potravinovou alergií, a 5995 záznamů dětí, které jí netrpěly. Ukázalo se, že alergie trápila více děti, které braly antibiotika během prvních 12 měsíců života. Autoři šli ještě dál a zjistili, že nejvíce alergických...

Cukr z mateřského mléka chrání dítě před infekcemi streptokoky

Cukr z mateřského mléka chrání dítě před infekcemi streptokoky

Streptokoky skupiny B jsou bakterie, které velmi často infikují kojence a malé děti. Mnohdy jsou to infekce velmi vážné, např. meningitidy, a mohou končit i úmrtím dítěte. Dítě bývá infikováno od matky, neboť se streptokok může nacházet v porodních cestách. Autoři studie se zaměřili právě na tyto infekce a to, zda kojení může dítě ochránit. Mateřské mléko obsahuje oligosacharidy (složené cukry) a vědci nalezli specifický oligosacharid v mateřském mléku...

Snížení počtu hospitalizovaných dětí díky očkování proti rotavirům

Snížení počtu hospitalizovaných dětí díky očkování proti rotavirům

Díky studii, která probíhala v Belgii mezi lety 2007‒2014, je ověřené, že s nástupem očkování proti rotavirům klesají počty dětí, které jsou hospitalizovány s touto infekcí. Rotaviry způsobují gastroenteritidy, které provází průjmy, zvracení a horečky. U většiny nakažených nedochází ke komplikacím, ale hlavně u malých dětí může velmi snadno dojít k těžké dehydrataci, narušení střevní sliznice a je nutné dítě hospitalizovat. Ročně v Evropě zemře více...

Vakcinace proti hepatitidě typu B chrání děti před vznikem hepatocelulárního karcinomu

Vakcinace proti hepatitidě typu B chrání děti před vznikem hepatocelulárního karcinomu

Nedávno provedená studie ukazuje, že se sice může očkování proti žloutence typu B u malých dětí zdát zbytečné, ale není tomu tak. Nechrání totiž jen před infekcí jako takovou, ale také před vznikem rakoviny jater, hepatocelulárního karcinomu, u dětí i mladých dospělých. V taiwanském národním centru pro rakovinu sledovali mezi lety 1983‒2011 1509 pacientů, kterým bylo mezi 6‒26 lety, kteří měli diagnostikovaný hepatocelulární karcinom...

Vakcinace proti chřipce u těhotných matek chrání před chřipkou i dítě

Vakcinace proti chřipce u těhotných matek chrání před chřipkou i dítě

Děti, jejichž matky se nechaly očkovat proti chřipce během těhotenství, mají výrazně snížené riziko nakazit se chřipkou během prvních šesti měsíců jejich života. Toto je výsledek nové studie, která byla nedávno publikována. Děti do věku 6 měsíců se proti chřipce neočkují, takže v této citlivé době od narození do 6 měsíců jsou „odkázány“ na protilátky, které získají od matky, přitom chřipka může mít u takto malých dětí vážný průběh a může končit...

Role střevního mikrobiomu na zdraví dítěte

Role střevního mikrobiomu na zdraví dítěte

Vystavením dětí prostředí, které není sterilní, jsou v něm i bakterie, pomáhá k vytvoření bohatého střevního mikrobiomu, který má výrazný vliv na imunitní systém. Je prokazatelné, že děti z vyspělých zemí a měst trpívají častěji na alergie a autoimunitní nemoci než děti z venkovských oblastí a méně vyspělých zemí. Souvislost mezi tímto jevem a střevním mikrobiomem se snažila zmapovat tato studie. Při studii se sbíraly vzorky stolice od více než 200 kojenců z Finska, Estonka a ruské Karelie, a to 1x měsíčně od narození do 3 let. Ve vzorcích...

BMI kojenců má vliv na obezitu v dětství

BMI kojenců má vliv na obezitu v dětství

Děti, které mají vysoký BMI (body mass index) ve věku 2 měsíců, mají vyšší riziko pro vznik obezity ve 2 letech, která pak může provázet dítě do dospělosti a následně stát za kardiovaskulárními nemocemi či diabetem typu II. O tomto faktu informuje pediatr Sani Roy z dětské nemocnice ve Filadelfii. Ve výzkumu souvislosti BMI a obezity u dětí bylo analyzováno téměř 74.000 lékařských záznamů kojenců, kteří se narodili v řádném termínu. Tyto děti byly pacienty dětské nemocnice. Jejich stav se pro účely studie sledoval od narození do 2 let života. Analýza dat ukázala, že 31 % 2měsíčních dětí s BMI nad 85. percentilem je ve 2 letech obézní, v případě, že je BMI 2měsíčních dětí nad 95. percentilem...