O nás

Projekt Zdravý kojenec je realizován nestátním zdravotnickým zařízením Medicínské centrum Praha.

Tento projekt se zaměřuje především na včasnou diagnostiku a prevenci s využitím pokroků moderní medicíny. Včasnou diagnostikou a prevencí lze v mnoha případech zabránit nebo oddálit propuknutí nemoci.

Krátce po narození dítěte je možné z malého množství pupečníkové krve bezbolestně stanovit důležité zdravotní údaje: biochemické, genetické, imunologické a mikrobiologické. Znalost těchto údajů je klíčová pro prevenci nemocnosti.

Náš projekt jsme rozdělili na čtyři sekce: kojení, pupečníková krev (imunita), genetika a očkování.

Sekce kojení se věnuje komplexním vlastnostem mateřského mléka. Mateřské mléko je důležitým zdrojem výživy, aktivně a pasivně formuje imunitu novorozence a podílí se na formování střevního mikrobiálního systému, jenž je pro vyvážené fungování imunity dítěte klíčový. Na základě podrobné analýzy je možné odhalit nedostatky, které lze napravit a zlepšit tak zdravotní kondici miminka.

V sekci pupečníková krev (imunita) se věnujeme podrobnému vyšetření imunity kojence. Z malého množství pupečníkové krve můžeme bezbolestně stanovit důležité imunologické parametry: stupeň zralosti imunity, imunodeficit, riziko alergie a riziko autoimunity. Znalost těchto údajů je klíčová pro prevenci nemocnosti, odhalení alergií a pro stanovení rizika rozvoje autoimunity. Na základě imunologického vyšetření je v případě potřeby možné nastavit i individuální očkovací plán.

Nedávné pokroky v genetice umožňují daleko hlubší analýzu vrozených dispozic každého nově narozeného miminka. Stanovením rizikových genů je možné v mnoha případech zabránit nebo alespoň oddálit propuknutí nemoci. Popřípadě můžeme zjistit, že náš potomek rizikové geny nezdědil a zvažovaná preventivní opatření (včetně strachu z nemoci) nejsou nutná.

V kapitole očkování se věnujeme očkovacím látkám, imunitě a s nimi spojeným rizikům. Podrobné vyšetření nám umožňuje vytipovat jedince, pro které je nevhodné standardizované očkovací schéma. Individuální očkovací plán umožní minimalizovat případné zdravotní komplikace.

MUDr. Radek Klubal
garant projektu