Snížení počtu hospitalizovaných dětí díky očkování proti rotavirům

Rubriky: |

Díky studii, která probíhala v Belgii mezi lety 2007‒2014, je ověřené, že s nástupem očkování proti rotavirům klesají počty dětí, které jsou hospitalizovány s touto infekcí. Rotaviry způsobují gastroenteritidy, které provází průjmy, zvracení a horečky. U většiny nakažených nedochází ke komplikacím, ale hlavně u malých dětí může velmi snadno dojít k těžké dehydrataci, narušení střevní sliznice a je nutné dítě hospitalizovat. Ročně v Evropě zemře více než 200 dětí na rotavirovou infekci.

V Belgii je od roku 2007 proočkovanost proti rotavirům cca 86‒89%, což je dáno tím, že je toto očkování přidáno do očkovacího kalendáře. Od počátku očkování došlo u dětí ve věku 0‒2 roky ke snížení hospitalizace o 79 % oproti letům, kdy očkování neprobíhalo. U dětí starších 10 let je to o 87 % nižší nutnost hospitalizace. Počty infikovaných děti pod 1 rok klesly o cca 80 %. Hodnoceny byly i údaje ohledně úmrtí dětí na gastroenteritidy, mezi lety 1987‒2005 bylo 0,7 úmrtí na 100.000 obyvatel. Mezi roky 2008‒2010 se počty liší, a to od 0 do 3 dětí za rok, tj. došlo k poklesu na 0,2 úmrtí na 100.000 obyvatel.

Výsledky získané belgickými lékaři tedy ukazují, že očkování proti rotavirům snížilo nemocnost, nutnost hospitalizace i úmrtnost dětí na rotavirové gastroenteritidy.

Zdroj:

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22518