Spojitost mezi délkou kojení a kardiometabolického rizika u dětí

Rubriky:

Kojení nemá význam jen nutriční, ale jeho benefity pro dítě jsou dlouhodobé. Autoři v nedávno publikované studii sledovali 1539 dětí ve věku 3‒6 let a určovali kardiometabolické riziko ve vztahu k délce kojení. Toto riziko se týká vzniku srdečně-cévních nemocí (ateroskleróza, vysoký krevní tlak), metabolických poruch, např. cukrovky typu II.

Průměrná doba kojení byla 12,5 měsíců a délka snižovala skóre kardiometabolického rizika. S délkou kojení se snížil obvod boků (každé 3 měsíce navíc o 0,13 cm) a systolického krevního tlaku (každé 3 měsíce navíc o 0,16 mmHg). Při porovnání dětí, které byly kojeny 6‒12 měsíců, s dětmi kojenými 12‒24 měsíců byl systolický krevní tlak nižší o 1,07 mmHg. Kojení delší než 24 měsíců již nepřináší žádnou výhodu v případě kardiometabolického rizika.

Zdroj: The Association of Breastfeeding Duration and Early Childhood Cardiometabolic Risk