MikroRNA v mateřském mléce mohou odhalit riziko poruch autistického spektra u dětí

Rubriky:

Dnes si představíme studii, v níž autoři sledovali koncentraci mikroRNA (velmi krátkých ribonukleových kyselin, které mohou ovlivňovat aktivitu některých genů, tj. vypínat je, či naopak zapínat) v mateřském mléce 36 maminek dětí s poruchami autistického spektra a 36 maminek zdravých dětí. Tyto poruchy jsou spojené s narušením socializace dětí, neschopností navazovat kontakty, s poruchou řeči, chování atd.

Autoři se zaměřili na mikroRNA-146a a mikroRNA-106a, které dokážou regulovat vývoj nervové soustavy. V případě mikroRNA-106a nebyl statisticky významný rozdíl mezi skupinami, ale je možné říci, že hodnoty byly mírně vyšší ve vzorcích mlék maminek autistických dětí a tyto vyšší hodnoty úzce souvisely např. s poruchou komunikace a řeči. Jiná situace však byla v případě mikroRNA-146a. Její hodnoty byly v mléce maminek, které měly dítě s poruchou autistického spektra,výrazně nižší.

Výsledky napovídají, že již během prvních měsíců života dítěte, tj. během kojení, by mohlo být možné odhalit riziko toho, že dítě bude mít poruchu autistického spektra, a to pomocí sledování hodnot mikroRNA-146a v mateřském mléce. Je otázkou, zda je možné ovlivnit tyto hodnoty, např. změnou životního stylu ženy před a během těhotenství a během kojení. Tím by totiž mohlo být snížené také riziko rozvoje poruch autistického spektra u dětí, jak se domnívají autoři studie.

https://doi.org/10.1002/jdn.10353

8.7.2024; Holmannová