Mikroplasty v dětské umělé výživě

Rubriky:

Mikroplasty jsou částečky plastů, které mají velikost 0,1 až 5,000 µm. Jejich nebezpečí spočívá v tom, že se dostávají do živých organismů, lidi nevyjímaje. Zde se mohou kumulovat ve tkáních, včetně mozku, a poškozovat zdraví. V této polské studii autoři zjišťovali, zda dětské mléčné formule obsahují mikroplasty. Naneštěstí se ukázalo, že obsahují. Autoři analyzovali 30 mléčných formulí od 6 výrobců.  Všechny formule obsahovaly mikroplasty. V průměru se jednoho o 42 ± 27 částeček mikroplastů na 100 gramů sušeného mléka.

Nejčastěji se jednalo o polyamidy, dále polyetyleny, polypropyleny a polyetylentereftaláty. Mikroplasty měly různou velikost i tvar, např. vlákna, fragmenty atd. Denní příjem mikroplastů dětmi, které byly krmeny pouze formulí, byl 49 ± 32 částeček mikroplastů. Je však nutné dodat, že mikroplasty byly nalezeny i v mateřském mléce. První větší studie byly provedeny v roce 2022. S mikroplasty se však dítě setkává ještě před porodem. V jedné studii bylo analyzováno 62 placent a ve všech byly nalezeny mikroplasty. Děti jsou tedy významně vystavovány mikroplastům z prostředí i z výživy.

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.138246

https://doi.org/10.1093/toxsci/kfae021

24.6.2024; Holmannová