Nitroděložní vystavení plodu ftalátům a růst dětí během prvního roku života

Rubriky:

Ženy před otěhotněním i těhotné ženy jsou vystavovány vlivu prostředí a do jejich těla se dostávají látky, které se v něm mohou kumulovat a ovlivnit vyvíjející se plod. Rizikovými sloučeninami jsou například ftaláty, které jsou endokrinními disruptory, tj. narušují produkci hormonů. Ftaláty se používají jako změkčovadla při výrobě plastů, mohou se vyskytovat také v kosmetice. Jsme jim tedy poměrně značně vystavení. Autoři vytvořili studii, v níž sledovali ženy, které měly jednočetné těhotenství (479 žen) a ženy očekávající vícerčata (246 žen). Děti byly podrobeny kontrole po 4, 8 a 12 měsících od narození.

Množství ftalátů v těle matky se hodnotilo z moči, která byla odebrána v době okolo porodu. Výsledky ukázaly, že existuje negativní spojitost mezi koncentrací ftalátů v moči a porodní váhou, tedy čím vyšší koncentrace, tím nižší hmotnost dítěte (roli hrál specificky jeden metabolit ftalátu, a to mono-n-butyl ftalát. Co se týká růstu dětí během prvního roku života, ukázalo se, že přítomnost di(2ethylhexyl) ftalátu jej ovlivnila – tyto děti byly větší, což ovšem nemusí být vůbec pozitivní efekt. Je totiž možné, že tento ftalát působil na hormonální systém dítěte v děloze a došlo k nějakým změnám, které jsou spojené s rychlejším růstem.

https://doi.org/10.1007/s12403-024-00637-5

17.06.2024; Holmannová