Zázvor zvyšuje tvorbu mateřského mléka

Rubriky: |

V Thajsku se běžně doporučuje zázvor k podpoře kojení, ale doposud chyběl důkaz, že tomu tak skutečně je. Proto vědci vytvořili studii, která byla randomizovaná, dvojitě zaslepená, s placebem. Porovnávala se produkce mléka 3. a 7. den po porodu u kojících matek. Ty byly náhodně rozděleny do dvou skupin, část účastnících se matek navíc dostávala 2x denně 500 mg sušeného zázvoru v kapslích, druhá část pak placebo, tj. neúčinnou látku. Byl měřen objem mléka a zároveň hladiny hormonu prolaktinu.

U žen, které dostávaly zázvor, se zvýšil objem „vyprodukovaného“ mléka oproti ženám, které dostávaly placebo (191 ± 71,2 ml/den vs. 135.0 ± 61.5 ml/den). Kupodivu se však i navzdory užívání zázvoru 7. den hodnoty u obou skupin vyrovnaly. Hladina prolaktinu se ani u jedné skupiny nezměnila. Ženy nezaznamenaly ani žádné nežádoucí účinky.

Je tedy patrné, že zázvor dokáže zvýšit produkci mléka během prvních 7 poporodních dní.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27505611