Vyšší konzumace alkoholu a kouření během kojení

Rubriky:

Doposud se přesně nevědělo, jaký vliv má kouření a pití alkoholu matky vliv na mentální funkce, inteligenci dítěte. Zda ji může ovlivnit, či nemá vůbec žádný vliv. Aby se tato otázka zodpověděla, byla vytvořena studie, která probíhala v Austrálii a účastnilo se jí 5107 novorozenců. Studie sledovala možný pokles kognitivních funkcí dětí matek, které konzumují alkohol a kouří. Vyhodnocením studie se došlo k závěru, že vyšší konzumace alkoholu je spojená se snížením inteligenčního skóre (matrix reasoning score) dětí ve věku 6 až 7 let (dochází k poklesu neverbálního uvažování), pokud byly kojeny. Snížení je závislé na dávce alkoholu, čím větší konzumace, tím větší pokles. Ze studie vzešla i domněnka, že kojení a konzumace alkoholu může vést k poruchám učení. Kouření během kojení nebylo spojeno s žádnou odlišností v inteligenčních testech mezi dětmi, jejichž matky v průběhu kojení nekouřily.
Pravidelná konzumace většího množství alkoholu během kojení může mít negativní dopad na mentální vývoj dítěte. Samozřejmě občasné mírné zahřešení dítě nijak neohrozí.

Zdroj: Drinking or Smoking While Breastfeeding and Later Cognition in Children