Výskyt long covidu u dětí a adolescentů

Rubriky:

U nás se o long covidu (dlouhodobém covidu) vůbec nemluví nebo je považován za psychiatrické onemocnění. To však není pravda. U nemocných jsou při speciálních vyšetřeních nalézány různé poruchy, např. změny v imunitním systému, poškození mozku. Long covid, tj. obtíže trvající několik měsíců po prodělání covidu, se nevyhýbá ani dětem. A nezáleží na tom, jaký byl průběh nemoci. Long covid může následovat i po velmi lehkém průběhu. V této studii autoři vyhodnocovali výsledky 40 studií, v nichž bylo dohromady 12 424 dětí. U 23,36 % dětí se vyskytoval aspoň jeden příznak long covidu, většinou to byl komplex příznaků. Nejčastěji to byly respirační obtíže (např. kašel, dušnost, bolesti na hrudi), neurologické obtíže (např. záchvaty, bolesti hlavy, zhoršené soustředění, zhoršení paměti, poruchy spánku), psychiatrické obtíže (např. změny nálad, neklid).

Dále to byly poruchy v oblasti trávicího systému (např. nevolnosti, nechutenství, průjmy, zácpy, bolesti břicha), srdeční obtíže (např. poruchy srdečního rytmu, kolísání krevního tlaku). Výrazně dominovaly také únava, bolesti svalů a kloubů. I po roce od nákazy přetrvaly obtíže u téměř 15 % dětí. Je nutné si uvědomit, že covid nezmizel, nejsou však již rutinně prováděny testy. Nikdo tedy většinou neví, zda infekce, kterou v současnosti prodělává, není covidem, a u případných vleklých potíží není tudíž ani zvažována možnost long covidu či postcovidového syndromu.

https://doi.org/10.1016/j.jiph.2023.03.005