Vliv prostředí a kojení na zdraví dítěte

Rubriky:

Zdraví dítěte může ovlivňovat řada faktorů. Mnohé mohou přispívat ke vzniku astmatu a jiné naopak před tímto chronickým zánětlivým onemocněním dýchacích cest chránit. V této polské studii autoři hodnotili vliv vybraných faktorů na vznik astmatu u 85 dětí ve věku 9 až 12 let (42 dětí s astmatem a 43 zdravých kontrol). Byly provedeny potřebné testy a autoři se ptali také na to, jakým vlivům bylo/je dítě vystavené. Zjistili, že děti, které byly kojené, trpěly méně často astmatem.

Kojení je tedy ochranným faktorem. Riziko vzniku astmatu naopak zvyšoval život ve městech, kde je většinou větší znečištění než na vesnici. Dalším negativním faktorem bylo užívání antibiotik během prvního roku života dítěte nebo častěji než 2x ročně. Zde musíme zdůraznit, že pokud jsou antibiotika předepsána, je nutné je užívat. Neléčené infekce mohou vést ke zdravotním komplikacím. Riziko astmatu zvyšuje také přítomnost jiného alergického onemocnění, např. atopického ekzému. Pozor také na koberce, ve kterých se velmi dobře drží prach, roztoči a další alergeny. Riziko astmatu bylo dokonce 6x vyšší u dětí z domácností s koberci v porovnání s těmi dětmi, které žily v domácnostech bez koberců.

https://doi.org/10.3390/ijerph20064774

13.3.2023; Holmannová