Vliv oligosacharidů mateřského mléka na střevo a jeho mikrobiotu v dospělosti

Rubriky:

Oligosacharidy jsou cukerné složky mateřského mléka, které mají pozitivní vliv na utváření střevní mikrobioty (soubor mikroorganismů ve střevě, který má vliv na naše zdraví). Významně posiluje množení bifidobakterií.

Vědce zajímalo, zda je možné oligosacharidy ovlivnit mikrobiotu a kvalitu střevní sliznice i v pozdějším věku. Dospělí často trpí onemocněním střev. Byly provedeny pokusy (na buněčných kulturách a střevních organoidech, tj. (tkáních vzniklých z kmenových buněk podobného složení a funkcí jako naše orgány), díky nimž se zjistilo, že oligosacharidy z mateřského mléka, hlavně pak 2’-O-fukosyl laktóza, podporují množení bifidobakterií a tvorbu mastných kyselin s krátkým řetězcem. Díky oligosacharidům se výrazně posílila regenerace a kvalita střevní sliznice, snížila se propustnost střeva (zvyšuje se produkce klaudinu 5 a 8), což je velmi pozitivní jev. Dále se také ukázalo, že oligosacharidy snižují produkci působků spojených se zánětem, např. IL-6. Zánět poškozuje střevní sliznici a je třeba jej zmírnit, nejlépe zastavit.

Z výsledků vyplývá, že oligosacharidy z mateřského mléka mají potenciál zlepšovat kvalitu střevní mikrobioty i stavu střeva i v dospělosti. Bylo by proto vhodné, aby vznikl preparát na bázi  oligosacharidů.Více o střevní mikrobiotě se dočtete na naší stránce www.zdravastolice.cz.

Zdroj: Effects of Human Milk Oligosaccharides on the Adult Gut Microbiota and Barrier Function