Vliv kojení na kvalitu kostí u adolescentů

Rubriky: |

Mateřské mléko je nejen zdrojem živin, ale má také výrazný zdravotní přínos pro dítě, je to vklad i do dalších let jeho života. A to i v případě kvality kostí, jak potvrdili autoři jedné studie, ve které sledovali 679 děti od novorozeneckého období do adolescence. Bylo zaznamenáváno, jak jsou děti krmeny, zda jsou kojeny a jak dlouho, zda dostávají umělou výživu atd. V16 letech jim byla udělána denzitometrie, která určuje míru mineralizace kostí, tedy i jejich kvalitu. Pokud byly děti výhradně kojeny (zdrojem mléka bylo pouze mléko mateřské), a to po dobu alespoň 6 měsíců, měly v adolescenci vyšší Z skóre, tj. porovnání průměrné hodnoty osob stejného věku a pohlaví. Zkrácení doby kojení či kombinovaný zdroj mléka, tj. umělá výživa + mléko mateřské, nezvýšily kvalitu kostí.

Mateřské mléko tedy zlepšuje i kvalitu kostí, a to téměř až do doby puberty.