Viry mohou přežívat na hračkách a způsobovat infekci

Rubriky:

Některé viry jako virus chřipky mohou přežít na dětských hračkách dostatečně dlouho, aby mohly způsobit infekci, potvrzují vědci z Georgia State University.

Vědci testovali, jak dlouho může obalený vir přežít na „gumových“ hračkách. I po 24 hodinách od kontaminace se jim podařilo získat „živé“ viry z hračky. To je dostatečná doba na to, aby se hrající dítě mohlo viry nakazit, navíc mohou obalené viry vytvořit vhodné prostředí pro uchycení dalších virů, např. viru chřipky či koronavirů (např. SARS, MERS). Lidé většinou neuvažují nad možností nákazy kontaminovanými věcmi a právě děti jsou v tomto ohledu ohrožené, neboť si často hračky a jiné předměty vkládají do úst a imunitní systém ještě není zcela vyvinut. Tímto způsobem se může infekce velmi rychle šířit např. v zařízeních, kde jsou malé děti, tj. jesle, školka, čekárna u pediatra.

Především v době zvýšeného výskytu virových onemocnění by se tedy mělo dbát na to, aby byly hračky dostatečně očištěny, popř. dezinfikovány.

 

Zdroj:

http://www.news-medical.net/news/20160624/Research-shows-enveloped-viruses-could-survive-on-toys-long-enough-to-cause-infection.aspx