V mateřském mléce se neobjevuje infekční virus SARS-CoV-2

Rubriky:

V minulých aktualitách jsme psali hlavně o tom, že po očkování či prodělání COVID-19 pronikají do mateřského mléka protilátky, které mohou před touto infekcí ochránit kojené dítě. Vědci ale stále řeší i otázku, zda může do mateřského mléka pronikat také virus způsobující toto onemocnění – SARS-CoV-2. V této studii bylo 110 kojících žen, z toho 65 s pozitivním PCR testem. Devět žen s příznaky bylo negativních a 36 žen bylo příznakových, ale netestovaných. Virová RNA byla nalezena v mateřském mléce 7 žen, ale infekční virus, který by se dokázal množit a způsobit infekci, nebyl nalezen v žádném vzorku. Autory také zajímalo, zda vůbec může SARS-CoV-2 v mateřském mléce přežít.

V kontrolních pokusech se jim podařilo kultivovat infekční virus po přidání do mateřského mléka, který vydržel i několik cyklů zmrazení a rozmrazení. Výsledky této studie tedy ukazují, že u kojících žen s COVID-19 virus SARS-CoV-2 neproniká do mateřského mléka. Autoři se tedy domnívají, že není důvod přerušit kojení, pokud je žena infikována tímto virem. Důležité je však dodržovat další opatření, aby nebyl kojenec nakažen, např. vzdušnou cestou.

Zdroj: No infectious SARS-CoV-2 in breast milk from a cohort of 110 lactating women

24.01.2022; Holmannová