Těžké kovy a stopové prvky v mateřském mléce

Rubriky:

 

Do mateřského mléka se mohou dostat látky, jimž je organismus matky vystaven, a které nemusí mít dobrý vliv na dítě, např. škodliviny ze vzduchu, vody, potravin atd. Autoři studie se zaměřili na přítomnost a koncentraci těžkých kovů a stopových prvků v mateřském mléce žen z jihovýchodní oblasti Španělska s rozvinutým průmyslem a těžbou, kde se nachází také zemědělská zóna. Jedná se tedy o oblasti, kde je vyšší riziko, že bude matka vystavena škodlivinám.

U žen z průmyslovo-těžařské oblasti byly v mateřském mléce vyšší koncentrace hliníku, zinku, arsenu, olova, mědi a niklu. U žen ze zemědělské zóny byly naopak nalezeny vyšší hladiny manganu, chromu a železa. Studie ukazuje, že do mateřského mléka mohou pronikat těžké kovy a stopové prvky dle odvětví činnosti a výše jejich koncentrace v prostředí dané lokality, pokud jim je žena vystavena. Tyto škodliviny mohou v mateřském mléce dosáhnout hodnot, které překračují koncentrace stanované Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Ukládání těžkých kovů z prostředí do organismu se může negativně projevit na zdraví dospělých a hlavně dětí, které jsou na jejich působení mnohem citlivější.

Zdroj: Heavy Metals and Trace Elements in Human Breast Milk from Industrial/Mining and Agricultural Zones of Southeastern Spain

13.09.2021; Holmannová