Steroly v lidském mléce během kojení

Rubriky:

Mateřské mléko by mělo být jedinou stravou, které dostává dítě do 4−6 měsíce. Kojení má pro dítě mnohá zdravotní pozitiva a vědci stále zkoumají přesné složení mléka. V této studii se zaměřili na steroly a hodnotili koncentraci cholesterolu, desmosterolu, lathosterolu, lanosterolu, campesterolu, stigasterolu a beta-siterolu, a to v kolostru a v mléku přechodném, po 1, 3 a 6 měsících kojení. Studie probíhala ve Španělsku a matky žily v různých oblastech, na pobřeží, ve vnitrozemí…Výsledky ukázaly, že se hodnoty sterolů mění během doby laktace od 24 mg/100 ml v kolostru až na hodnotu 11 mg/ml po 6 měsících. A vyšší hodnoty sterolů byly ve vzorcích matek z pobřeží, u nich byl také vyšší příjem živočišných sterolů.

Tyto poznatky mohou napomoci vytvořit takové umělé mléko, které bude „kopírovat“ to mateřské, jehož složení se mění během celého kojení i vlivem toho, co matky jedí. 12/10/2018

Zdroj: Sterols in human milk during lactation: bioaccessibility and estimated intakes.