Škodlivé látky v mateřském mléce a dětské výživě

Rubriky:

Několikrát jsme vám představili studie, které se týkají přítomnosti škodlivin v mateřském mléce, v umělé a doplňkové výživě. V této čínské studii se autoři zaměřili na parabeny, triklosan a triklokarban. Tyto látky se mohou vyskytovat v kosmetice, zubních pastách, mycích prostředcích, léčivech atd. Je tedy možné s nimi přijít v běžném životě do kontaktu. Obzvláště triklosan a triklokarban poškozují životní prostředí a mohou poškodit i zdraví, neboť mohou zvyšovat riziko vzniku nádorů a fungují jako endokrinní disruptory (narušují fungování hormonální soustavy, včetně pohlavních hormonů).

Bylo zjištěno, že v dětských příkrmech a formulích se nacházejí parabeny a v mateřském mléce triklosan a triklokarban. Někdy byly hodnoty v mateřském mléce tak vysoké, že mohly poškozovat zdraví kojeného dítěte. Autoři tak potvrdili, že tyto látky pronikají do mateřského mléka a mohou dosahovat i nebezpečných koncentrací. Je tedy důležité, aby se kojící ženy s těmito látkami nedostávaly do kontaktu. Nutno podotknout, že v EU jsou vysoké standardy na kvalitu produktů dětské výživy, takže riziko přítomnosti parabenů v nich je malé, navíc je snaha omezit používání triklosanu a triklokarbanu. Rizika tu však jsou.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159820

21.11.2022; Holmannová