Role oligosacharidů ve vývoji nervové soustavy 

Rubriky:

Časné období života je důležité pro vývoj nervové soustavy. Vyzrávají nervová vlákna, aby mohla vést nervové vzruchy (dochází k myelinizaci), vytvářejí se nové spoje mezi neurony (synaptogeneze), rozvíjí se pohybové (motorické), sociálně-emocionální i kognitivní funkce. V mateřském mléce jsou živiny potřebné pro správný vývoj. V této americké studii se autoři zaměřili na oligosacharidy (složené cukry) a jejich roli ve vývoji nervové soustavy dětí.

Pomocí vyšetření dětí, hodnocení myelinizace, motorických, řečových, sociálních dovedností a analýzy mateřských mlék zjistili, že přítomnost a množství oligosacharidu 6′sialyllaktóza je spojené se sociálními dovednostmi a zlepšuje myelinizaci. Dále zjistili, že fukosylované oligosacharidy jsou potřebné pro vývoj řeči. 

Tyto poznatky mohou přispět k lepšímu složení umělých kojeneckých formulí co do spektra oligosacharidů potřebných pro zdravý vývoj nervové soustavy.

zdroj: https://www.mdpi.com/2072-6643/15/21/4624

20.11.2023; Holmannová