Přítomnost nežádoucích stopových prvků v dětské stravě z rýže

Rubriky:

V poslední době se hodně mluví o tom, že rýže obsahuje nemalé množství stopových prvků, včetně potenciálně nebezpečných, jako jsou arsen, kadmium a olovo. V této studii autoři analyzovali vzorky dětských potravin z rýže (kojenecké formule, dětské cereálie a snacky) z různých zemí (USA, Čína, Nizozemsko, Velká Británie, Indie, Chile). Přibližně 62 % vzorků (42 % z nich bylo z USA) mělo vyšší hodnoty arsenu, než jsou pro dětské potraviny povolené (100 μg/kg). Vzorky z USA měly nejvyšší koncentrace mnohých prvků, včetně arsenu a kadmia, na druhém místě byla Čína, ale pouze v rámci arsenu, zatímco kadmium měla nejnižší. Ostatní země měly vyšší hodnoty kadmia. Důležité je zmínit, že hodnoty kadmia byly ve všech vzorcích v limitu. Pouze vzorky rýžových cereálií z Indie, Velké Británie a Chile obsahovaly také olovo. Nejvyšší koncentrace nežádoucích stopových prvků byla v rýžových snacích a nejnižší v kojeneckých formulích. Na druhou stranu jsou kojenecké formule bohatší na potřebné minerály a stopové prvky jako vápník a zinek. Zajímavé je, že nejvyšší hodnoty hořčíku a železa měly rýžové cereálie, formule byly až na druhém místě.

Výsledky studie ukazují, že v některých rýžových produktech je množství arsenu vyšší, než je povolené. Z testu výživově nejhůře vycházejí rýžové snacky, které mají nejvyšší hodnoty škodlivin a nejnižší hodnoty potřebných minerálů a stopových prvků. Jak se dalo předpokládat, nejlépe vycházejí kojenecké formule, při jejichž výrobě je kladen extrémní důraz na kvalitu. V České republice nebyly podobné studie prováděny. Ale vzhledem k přísným normám EU a výsledkům dětských potravin z Nizozemska, kde nebyly překročeny limity žádného sledovaného minerálu či stopového prvku, lze předpokládat, že naše dětské potraviny jsou bezpečné.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691524002436?via%3Dihub

29.4.2024; Holmannová