Přidání omega 3 polynenasycených mastných kyselin (PUFA) mění složení cytokinů u matky i u kojence

Rubriky:

Autoři studie se zaměřili na to, zda podávání PUFA těhotným v posledním trimestru a dále
pak během kojení má vliv na cytokiny (produkty imunitních i tělních buněk, které ovlivňují
imunitní odpověď) obsažené v mateřském mléce a tím i u kojence.
V testu bylo 46 těhotných žen, které dostávaly buď 400 ml/den rybí olej s 320 mg DHA + 72
mg EPA, nebo stejné množství tekutiny bez mastných kyselin. Tyto polynenasycené mastné
kyseliny mají protizánětlivý a „hojivý“ efekt.
Na konci studie se zjistilo, že hodnoty cytokinů u matek se mezi oběma testovanými
skupinami liší. U maminek užívajících PUFA se zvýšily hodnoty cytokinů, které mají
protizánětlivé účinky, např. byly nižší hodnoty IL-6 a vyšší IL-10 a IL-4. U dětí se objevila
podobná tendence, tj. u dětí maminek, které užívaly PUFA, se snížily hodnoty prozánětlivých
cytokinů, např. TNF-α.

Je tedy patrné, že užívání omega 3 mastných kyselin během těhotenství a kojení může mít
výrazný vliv i na dítě, redukuje se koncentrace cytokinů posilujících zánětlivou odpověď ve
prospěch těch, které působí protizánětlivě.

zdroj:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095232781730073X