Přestup aspirinu do mateřského mléka

Rubriky:

Ne vždy je možné, když žena kojí, vyhnout se lékům. Některé přestupují i do mléka a mohou ovlivnit i dítě. Zatímco některé jsou pro dítě „neškodné“, jiné by se těhotným podávat neměly. Jak je to však s tak zcela běžným a dostupným lékem, jakým je aspirin? Aspirin se nejčastěji u jinak zdravých lidí používá pro snižování teploty.

Autoři sledovali přestup aspirinu a jeho metabolitů do mateřského mléka. Aspirin se nejčastěji u jinak zdravých lidí používá pro snižování teploty. Vzorky mateřského mléka byly odebrány v čase nula a poté v daných časových úsecích po požití léku (0, 1, 2, 4, 8, 12 a 24 hodin po spolknutí aspirinu), a to 81 mg aspirinu, což je nízká dávka. Ukázalo se, že ve všech odebraných vzorcích byla koncentrace kyseliny acetylsalicylové na hranici detekovatelnosti a kyseliny salicylové velmi nízká. Pokud tedy matka vezme cca 81 mg aspirinu, kojené dítě to nijak neovlivní.

Zdroj:

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0890334417695207