Poslech hudby zlepšuje u kojenců vývoj mozku a zpracování zvukových vjemů

Rubriky:

Poslech hudby ve valčíkovém rytmu, jehož pochopení je pro děti obtížné, a vyklepávání rytmu s rodiči zlepšuje zpracovávání hudby i lidské řeči. Dochází k podpoře vývoje mozku a schopnosti učit se a zpracovávat informace.

Do studie zařadili autoři 39 devítiměsíčních dětí, část poslouchala vybranou hudbu a část (19 dětí) byla jako kontrolní skupina pro porovnání výsledků. Děti v kontrolní skupině si hrály s hračkami 12x 15 minut po dobu jednoho měsíce. 20 dětí v té době poslouchalo hudbu a spolupracovalo s rodiči ve vyklepávání rytmu. Použitá hudba byla ve 3/4 rytmu.

Týden po skončení sezení byl dětem proveden mozkový sken, během něhož děti poslouchaly hudbu a zvuky řeči, oboje v rytmu, který byl příležitostně narušen. Dětský mozek změny registroval a reagoval na ně.

Sken ukázal, že děti, které předchozí měsíc poslouchaly hudbu, lépe rozpoznávají narušení v rytmu hudby či mluvené řeči.

Tato studie umožňuje lépe pochopit, jak se děti učí vnímat zvuky řeči a hudbu a že mozek zpracovává obě modality velmi podobně. U dětí poslouchajících hudbu dochází k posílení zpracování těchto podnětů v temporálním laloku, tím dochází také k lepší aktivaci sluchových a prefrontálních center mozku.

Poslech hudby a vyklepávání rytmu s rodiči tedy podporuje vývoj mozku a jeho funkcí zvláště pak vnímání řeči a hudby samotné.

Zdroj:

http://www.pnas.org/content/113/19/5212.abstract?sid=dc49eec4-13b5-4d23-95be-2d8042c3ffbd