miRNA-375 v tuku mateřského mléka snižuje riziko atopie

Rubriky:

Mateřské mléko obsahuje složky, které komerčně vyráběná dětská výživa neobsahuje. Přitom právě tyto složky mohou výrazně prospět zdraví dítěte. Výsledky mnoha studií napovídají, že mateřské mléko může chránit děti i před projevy atopie. Atopie je dědičný sklon organismu reagovat alergickou reakcí, může se projevit jako astma, alergická rýma, zánět očí či ekzém.

Autory studie zajímalo, jaká složka mateřského mléka by za tímto efektem mohla stát, přičemž se zaměřili na čtyři ribonukleové kyseliny (miRNA) obsažené v jeho tuku. Do studie zařadili 163 párů (dítě a maminka). U 73 dětí se rozvinula některá z forem alergie. Ukázalo se, že nealergické děti konzumovaly vyšší množství miRNA-375-3p a miRNA-148b-3p, což souviselo s koncentrací těchto kyselin v tuku daného mléka a délkou období kojení. Jedná se o malé ribonukleové kyseliny, které mohou ovlivnit mnoho tělesných procesů, a tím i vznik alergií. Studie prokázala souvislost mezi kojením zprostředkovanou konzumací miRNA-375-3p a nižším rizikem atopie. Množství miRNA-375-3p se zvyšovalo v mléce s délkou období kojení a nižší koncentrace byly v mléce matek, které měly vyšší body mass index (BMI).

https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac266