Mateřské mléko vykazuje antivirovou aktivitu, ničí i SARS-CoV-2

Rubriky:

Mateřské mléko podporuje růst i zdraví dítěte. Vědce však zajímaly i jeho protimikrobiální účinky, hlavně ty protivirové. V této studii se zaměřili také na SARS-CoV-2. Virus přidali k připravené buněčné kultuře z plodových střevních buněk. V takové kultuře virus proniká do buněk, tj. infikuje je, a pomnoží (replikuje) se v nich. V případě, že bylo k buněčné kultuře infikované virem SARS-CoV-2 přidáno také mateřské mléko, došlo ke snížení replikace nezávisle na přítomnosti protilátek proti viru v mléku. Mateřské mléko snížilo replikaci i dalších koronavirů, např. MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) a RSV (respirační syncytiální virus). Autoři dále odhalili také mechanismus, jakým mateřské mléko brání replikaci virů. Potvrdili tak, že mateřské mléko vykazuje antivirovou aktivitu hlavně proti obaleným virům, kam patří také koronaviry.

https://www.life-science-alliance.org/content/5/12/e202201432

15.8.2022; Holmnnová