Mateřské mléko a snížení bolesti

Rubriky:

Mateřské mléko je pro děti v prvních měsících tím nejvhodnějším, co mohou od matky získat. Podporuje nejen růst, ale celkový vývoj a pozitivní vlivy přetrvávají celoživotně. Vědci stále objevují nové vlastnosti a účinky mateřského mléka. V této studii zjišťovali, zda může ulevit od bolesti, tj. zda působí analgeticky.

Porovnávali vliv mateřského mléka, podání glukózy, držení matkou + glukóza/kojení. Do studie bylo zařazeno 80 zdravých novorozenců, kterým byla odebírána krev z patičky pro preventivní genetická vyšetření. Novorozenci byli rozděleni do 4 skupin. Jedna skupina dostávala během zákroku roztok glukózy, druhá skupina dostala odstříkané mateřské mléko, třetí skupiny dostala glukózu při chování matkou, čtvrtá skupina byla standardně kojená.

Autoři sledovali aktivaci mozkových center, jak dítě vnímá bolest a v jaké intenzitě.

Podávání roztoku glukózy samotné nebo v kombinaci s chováním matkou nemělo vliv na aktivaci mozkové kůry během odběru krve. Odstříkané mateřské mléko již mělo vliv na aktivaci mozkových center, ale nejvyšší aktivaci vyvolalo kojení (aktivovala se somatomotorická, somatosenzorická centra v obou mozkových polokoulích a pravé spánkové kůře), to bylo také spojené s nejmenším vyjádřením bolesti dítětem.

Studie tedy prokázala, že mateřské mléko a kontakt s matkou má analgetický efekt, zmírňuje bolest. Mateřské mléko navíc aktivuje některá centra v mozku. Je tedy možné v případech, kdy dítě musí podstoupit nějaký bolestivý zákrok jeho bolest zmírnit kojením.

Zdroj: Infant Analgesia With a Combination of Breast Milk, Glucose, or Maternal Holding