Kouření v těhotenství ovlivňuje vývoj nervové soustavy dítěte

Rubriky:

Opakovaně na těchto stránkách prezentujeme výsledky různých studií dokládající, že mnohé škodliviny ze vzduchu, vody, potravin, které se dostávají do organismu těhotné, mají negativní vliv na nitroděložní i poporodní vývoj dítěte. V této studii se autoři zaměřili na tabákové výrobky a jejich vliv na jeho fyzický a neurologický vývoj. Ve studii bylo 8803 dětí ve věku 9 až 10 let. Bylo hodnoceno jejich fyzické zdraví, mozkové funkce a struktura mozku. Celkem 12 % dětí bylo během nitroděložního vývoje vystaveno tabákovému kouři (738), 4 % dětí byla vystavena tabáku před i po porodu.

Ženy, které kouřily, kojily kratší dobu než nekuřačky. Děti vystavené kouři byly při porodu menší, než odpovídalo jejich gestačnímu věku, měly nižší porodní hmotnost. V dalších letech se u nich častěji vyskytla obezita a také měly menší objem kůry mozkové. I děti pocházející z rodiny, kde byli oba rodiče vysoce vzdělaní, měly horší kognitivní funkce (schopnost se učit a zpracovávat a využívat informace). Delší kojení negativní vliv kouření trochu snížilo, nicméně kuřačky obvykle kojí kratší dobu. Je tedy patrné, že vystavení plodu tabákovému kouři má negativní vliv na vývoj dítěte, což se projeví ve všech jeho vývojových obdobích, i roky po porodu. Je tedy potřeba, aby žena ukončila kouření ještě před početím, popř. na začátku těhotenství. Vhodné je také nebýt ani pasivní kuřačkou. 

https://psycnet.apa.org/record/2023-41023-001

18.12.2023; Holmannová