Konzumace fruktózy, cukrem slazených nápojů a džusů během kojení má vliv na vývoj nervové soustavy dítěte

Rubriky:

Stravování a životní styl matky během kojení ovlivňují složení mateřského mléka a potažmo i vývoj dítěte. V této studii se autoři zabývali otázkou, zda může konzumace cukrem slazených nápojů a džusů v průběhu kojení ovlivnit neurologický vývoj dítěte. Hodnocen byl zdravotní stav dětí ve věku 24 měsíců a příjem výše zmíněných tekutin jejich matkami. Výsledky byly velmi zajímavé.

Neurologický vývoj a kognitivní funkce dětí, jejichž matky během prvních měsíců kojení konzumovaly větší množství fruktózy, džusů a slazených nápojů, byly na mírně nižší úrovni. Jejich nižší příjem matkami byl naopak spojen s lepším neurologickým vývojem dětí. Rozdíl v neurologickém vývoji dětí v obou skupinách nebyl nijak dramatický, ale ukazuje se, co vše může mít na vývoj kojeného dítěte vliv. Slazené nápoje, vyšší příjem fruktózy a džusů nejsou pro kojící ženy vhodné, jelikož nepříznivě ovlivňují složení mateřského mléka.

Zdroj: Associations of maternal fructose and sugar-sweetened beverage and juice intake during lactation with infant neurodevelopmental outcomes at 24 months