Koncentrace cholesterolu v mateřském mléce se liší dle délky kojení a koncentrací v krvi matky

Rubriky:

Složení mateřského mléka je důležité pro vývoj kojeného dítěte. Autory studie zajímalo, jak je to s cholesterolem, zda se jeho koncentrace v mateřském mléce mění v závislosti na délce kojení a hladinách cholesterolu v krvi matky. Otestováno bylo mateřské mléko 1 138 žen.

Ukázalo se, že průměrné hodnoty cholesterolu v kolostru jsou 200 mg/l, v přechodném mléku 171 mg/l, a ve zralém mléku 126 mg/l. Tento jev je plně v souladu s potřebami dítěte. Nejvíce energie, živin potřebuje v prvních dnech života. Dále se prokázalo, že koncentrace celkového cholesterolu a LDL (špatného cholesterolu) je vyšší u matek, které mají vyšší hladiny těchto sloučenin v krvi. Nadbytek tuků v mateřském mléce může mít dopady na metabolismus dítěte, nárůst tukové tkáně atd. Tato studie přináší důkazy o tom, co ovlivňuje koncentraci cholesterolu v mateřském mléce. Je tedy vhodné, aby si kojící ženy hlídaly hodnoty cholesterolu.

Zdroj: Human milk cholesterol is associated with lactation stage and maternal plasma cholesterol in Chinese populations

19.04.2021; DH