Kojení snižuje riziko obezity u dětí, které dostanou další stravu před 4. měsícem

Rubriky:

Stále se vedou diskuse o tom, kdy je nejlepší začít přidávat dětem další stravu (přikrmovat) krom mléka a zda časné přidání nezvyšuje riziko pozdější obezity v dětství. Další otázkou pak je, zda je rozdíl, pokud začnete přikrmovat ke kojení nebo k umělé výživě. Na tyto otázky chtěli odpovědět autoři této studie. V jejich studii bylo 2611 dětí, které se narodily v Dánsku. Zjišťovalo se, kdy jim byla poprvé podána i jiná strava než mléko, jakou mají hmotnost v 1 roce, v 8, 11, 14 a 17 letech.  Děti, jimž byla přidána k mléku další strava před 4. měsícem, měly vyšší pravděpodobnost rozvoje obezity během dětství než děti, kterým byla další strava k mléku přidána po 4. měsíci. Spojení rizika obezity a časného přidání další potravy k mléku bylo patrné hlavně u dětí, které byly na umělé výživě. Kojení delší než 4 měsíce i přesto, že byla přidána další strava před 4. měsícem, mělo pozitivní vliv na pozdější obezitu, tj. snižovalo riziko obezity.

Přidání další stravy k mléku může zvýšit riziko pozdější obezity u dětí, zvláště v případě, že se tak stane před 4. měsícem. Pokud je však dítě kojené déle než 4 měsíce, negativní přikrmování dalšími potravinami se snižuje. Riziko je tak nejvyšší u dětí, které jsou krmeny umělou výživou a další strava je jim přidána před 4. měsícem.

Zdroj: Early introduction of complementary foods and childhood overweight in breastfed and formula-fed infants in the Netherlands: the PIAMA birth cohort study