Kojení může redukovat stres u dítěte

Rubriky: |

Dle jedné ze studií publikovaných v časopise Archives of Disease in Childhood se prokázala další role kojení v životě dítěte. Není možné pochybovat o tom, že mateřské mléko je důležité po stránce výživy a správného vývoje, že kojení napomáhá vytvořit pouto mezi matkou a dítětem, ale je zde i další efekt. Studie, které probíhaly ve Švédsku a Velké Británii, pracovaly s daty 9000 dětí a sledovala se jejich úzkostnost ve věku 5‒10 let. Dotazováni byli rodiče, učitelé, pediatři atd. Vyšší míra úzkostnosti byla jednoznačně spojená s rozchodem rodičů, ale překvapením byl rozdíl mezi úzkostí kojených a umělou výživou krmených dětí. Kojené děti, kojené déle než 6 měsíců, jsou vyrovnanější, méně úzkostné, schopné lépe se vypořádat se stresem. Nedá se říci, že za tímto jevem stojí mateřské mléko, hlavní roli dle lékařů hraje kontakt s matkou, pocit bezpečí, které dítě během kojení má. To se promítne i do dalšího života dítěte.

Zdroj: Breast Is Best for Reducing Stress