Kojení dává dobrý základ a chrání až do dospělosti

Rubriky:

Kojení hraje velmi důležitou roli v prvních měsících života dítěte, jak se však ukazuje, nejen v nich. V nedávné studii autoři popsali dlouhodobý efekt kojení, tj. který přetrval až do dospělosti. Sledovali výskyt vracejícího se kašle u dospělých lidí. Studie se účastnilo 786 lidí, 19 % bylo kojeno dobu kratší než 1 měsíc, 50 % 1‒4 měsíce a 31 % déle než 4 měsíce. U účastníků se hodnotil opakující se kašel, tj. kašel, který se objevil alespoň dvakrát do roka bez přítomnosti nachlazení a trval déle než týden. Jeho výskyt se hodnotil ve 22, 26 a 32 letech. Vyhodnocením získaných výsledků se prokázalo, že delší doba kojení je spojená s nižším výskytem kašle u dospělých. Čím delší kojení bylo, tím nižší výskyt kašle u dospělého. Riziko klesá z 1 na 0,7. Je tedy patrné, že kojení má dlouhodobý vliv na dýchací ústrojí kojeného dítěte, a ten přetrvává do dospělosti.

Zdroj: Protective effect of breastfeeding on recurrent cough in adulthood