Kojení a hladiny apolipoproteinu B u dětí

Rubriky:

Zvýšené hladiny apolipoproteinu B (ApoB) jsou dávány jsou souvislosti se srdečně-cévními onemocněními. Mohou zvýšit riziko vzniku aterosklerózy, infarktů, vysokého krevního tlaku atd.

V této studii autoři zjišťovali, zda může kojení ovlivňovat hodnoty ApoB v dalších letech, a tak být prevencí srdečně-cévních onemocnění. Byla vyhodnocena data 3 462 účastníků, kterým bylo průměrně 17,6 roků. Průměrná hodnota ApoB v krvi byla 0,74 g/l.

Nižší hodnoty měli účastníci, kteří byli plně kojeni alespoň tři měsíce. Ti také měli nižší hodnoty ostatních typů cholesterolu, kromě „hodného“ HDL. Výsledky tedy ukazují na to, že plné kojení během prvních třech měsíců je spojené se snížením hladin tuků v krvi, které jsou rizikové pro vznik srdečně-cévních onemocnění v pozdní adolescenci. To může v následujících letech snížit riziko předčasného úmrtí a prodloužit život.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-023-05033-w

19.6.2023; Holmannová