Kojené děti mívají méně tělesného tuku a nižší výskyt obezity

Rubriky:

To, že může kojení snížit riziko metabolických onemocnění u dětí (nadváha/obezita, cukrovka), jsme psali již dříve. V této studii autoři zjišťovali, zda může kojení snížit výskyt obezity u dětí ve věku mezi 4 až 8 lety. Do studie bylo zařazeno 823 dětí. Výsledky ukázaly, že kojení, které trvá alespoň šest měsíců, může o 60 % snížit výskyt obezity dětí v tomto věku v porovnání s nikdy nekojenými dětmi.

Procento tělesného tuku bylo u dětí kojených nižší než u nekojených a snižovalo se s délkou kojení. Nekojené děti měly v průměru 16,8 % tuku, kojené kratší dobu než šest měsíců 14,5 % a děti kojené déle než šest měsíců 13,4 % tělesného tuku. Tato studie je tedy další, která jasně ukazuje, že kojené děti mívají méně tělesného tuku a méně často se u nich vyskytuje obezita než u nekojených dětí.

Zdroj: Breastfeeding Associations with Childhood Obesity and Body Composition: Findings from a Racially Diverse Maternal-Child Cohort

25.10.2021; Holmannová