Kdy přidat arašídy do stravy rizikovým dětem

Rubriky:

Již jsme několikrát psali o tom, jak je možné snížit riziko alergie na arašídy u dětí. Jedním ze způsobů může být i to, že těhotná a kojící maminka konzumuje arašídy. Otázka pak je, kdy zkoušet zařadit arašídy do stravy rizikových dětí, tj. dětí s ekzémy. Autoři vyhodnocovali data z několika studií, které zahrnovaly 1 303 dětí s normálním rizikem, 640 dětí s vysokým rizikem a 194 dětí ze studie sledující senzitizaci arašídy.

Výsledky ukázaly, že pokud jsou arašídy přidány do stravy dětí ve čtyřech měsících v případě rizikových dětí s ekzémem, a v šesti měsících dětem bez rizika, snižuje se riziko alergie na arašídy. V této studii došlo u všech dětí v souboru k 77% poklesu. Riziko výskytu alergie na arašídy se zvyšovalo s každým měsícem odložení přidání arašídů do stravy dětí. Pokud byly arašídy dětem podávány až ve 12 měsících, bylo snížení rizika alergie na arašídy jen 33%.

V době, kdy se děti vyvíjejí, hlavně jejich imunitní systém, je možné k zavádění alergizujících potravin využít tzv. imunologického okna (období, kdy imunitní systém dokáže dobře tolerovat alergeny), což může zabránit pozdějšímu rozvoji alergií.

https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(22)01656-6/fulltext

9.5.2023; Holmannová