Je virus SARS-CoV-2 přítomen v mateřském mléce?

Rubriky:

Mateřské mléko žen, které prodělaly či prodělávají COVID-19, obsahuje protilátky proti viru SARS-CoV-2, to je již známá věc. Vědce však také zajímalo, zda může do mateřského mléka přecházet také virus a množit se v něm. To by znamenalo, že kojením by se mohlo nakazit také dítě. Proto vytvořili studii, v níž bylo 18 žen s COVID-19 (kromě jedné byly všechny příznakové), které poskytly 1 až 12 vzorků mateřského mléka. Celkově se hodnotilo 64 vzorků odebraných v různých časových bodech před a po pozitivním výsledku testu. V jednom vzorku byla nalezena genetická informace viru, tj. RNA. Tento pozitivní vzorek byl získán od ženy, u níž zrovna došlo k nástupu příznaků. Vzorek odebraný 2 dny před a 2 vzorky odebrané o 12 a 41 dní později byly negativní. Virus se ovšem v mléce nereplikoval, tj. dále nemnožil. A při testování na buněčné kultuře tento vzorek mléka buňky neinfikoval.

Dle výsledků této studie je tedy mateřské mléko bezpečné a není rizikem pro děti, byť je matka pozitivní a příznaková na COVID-19.

Zdroj: Evaluation of SARS-CoV-2 in Breast Milk