Faktory ovlivňující výskyt infekcí močového ústrojí u dětí

Rubriky:

Infekce močového ústrojí jsou u dětí poměrně časté. Postihují jak dolní cesty močové (močový měchýř), tak horní cesty (ledviny). Autoři meta-analýzy vyhodnotili data z 24 studií se zaměřením na faktory, které zvyšují, či naopak snižují riziko infekce. Zjistili, že riziko infekce močových cest je u dětí, které trpí nadváhou či obezitou. Dalším rizikovým faktorem byl nedostatečný příjem tekutin a špatné vyprazdňování a zadržování močení. Ochranný vliv měla obřízka u chlapců a také kojení.

Roli hrála i délka kojení. Delší doba kojení více chránila před infekcemi močového ústrojí. V minulých aktualitách jsme psali o tom, že kojení snižuje nemocnost dětí infekcemi dýchacích cest, tato meta-analýza přinesla důkazy, že kojení snižuje i výskyt infekcí močového traktu.

11.7.2022; Holmannová

https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/9900/Meta_analysis_of_the_Risk_Factors_for_Urinary.118.aspx