Delší kojení a nižší BMI u dětí mezi 8−49 měsíci v Polsku

Rubriky:

Kojení má velký vliv na vývoj dítěte a předurčit i jeho tělesnou stavbu do dalších let. Autoři sledovali, zda má délka kojení vliv na BMI dětí mezi 8−49 měsíci (u dětí se počítá jinak než u dospělých). Ve studii bylo 470 dětí.

Pomocí statistického analyzování (regresní analýzy aj.) se ukázalo, že kojení trvající déle než 6 měsíců je v porovnání s nekojením nebo kojením do 1 měsíce spojené s nižším BMI (Beta= -0,098; p < 0,030), dalo by se říci, že s menším nárůstem i v dalších letech, a to díky tomu, že ovlivňuje metabolismus, včetně správného složení mikroflóry.

Kojení je tedy spojené se snížením rizika nárůstu váhy, mnohdy i nezdravého, a to patrně i do dalších let, popř. dospělosti. To by vedlo ke snížení rizika vzniku srdečně-cévních nemocí. 20.04.2020

Zdroj: Longer duration of breastfeeding is associated with lower BMI among individuals aged 8-49 months in Poland