Znečištění ovzduší ovlivňuje složení mateřského mléka

Rubriky:

Mateřské mléko obsahuje řadu velmi důležitých látek. Jednou skupinou jsou oligosacharidy (složené cukry), které podporují vývoj dětské imunity, modulují složení střevní mikrobioty atd. Mohou tedy posílit celkové zdraví dítěte. Vliv oligosacharidů na dítě záleží nejen na celkovém množství přítomném v mateřském mléce, ale také na tom, jaké druhy oligosacharidů v mléce jsou.

V této studii autoři sledovali, zda může znečištění ovzduší ovlivnit složení oligosacharidů. Zkoumali vzorky mateřského mléka 185 žen po prvním měsíci od porodu. Hodnotili vystavení maminek znečištění ovzduší během těhotenství a měsíc po porodu. Zaměřili se hlavně na pevné částice různé velikosti (popílek, obsahuje velké množství chemických látek a sloučenin) a oxid dusný.

Podařilo se zjistit, že vystavení zkoumaným škodlivinám snížilo pestrost oligosacharidů v mateřském mléce. V mléce převažovaly některé druhy oligosacharidů a některé chyběly. Tyto změny ve složení oligosacharidů mohou mít vliv také na kojené dítě. Je potřeba provést další studie, aby se přesně zjistilo, jaký vliv má znečištění na složení mateřského mléka, nejen oligosacharidů, a jak to může ovlivnit dítě.

https://doi.org/10.1038/s41598-024-57158-z