Zařazení kešu do jídelníčku dítěte a riziko alergie

Rubriky:

Je velkou otázkou, kdy bezpečně zařazovat zejména alergenní potraviny do jídelníčku malých dětí, obzvláště pokud máte alergii v rodině. Studie ukazují, že i u rizikových dětí je vhodné se těmto potravinám nevyhýbat a správné načasování jejich zařazení do jídelníčku může riziko vzniku alergie i snížit. V tomto ohledu se testovaly hlavně arašídy. V této studii se autoři zaměřili na kešu, které podávali v podobě ořechového másla dětem ve věku šesti až osmi měsíců. První skupina dětí dostávala jednu lžičku denně po celou dobu studie (59 dětí), druhá skupina jednu lžičku mezi šestým až sedmým měsícem a pak se zvýšila dávka na dvě lžičky a od deseti měsíců tři lžičky (67 dětí). Kešu se podávalo třikrát týdně. Poslední skupina (kontrolní; 70 dětí) neměla rady, kdy zařadit kešu do stravy.  Ve dvanácti měsících se provedly alergické testy, hodnocení IgE protilátek proti kešu.

Během studie se pouze u jednoho dítěte objevil otok obličeje a ekzematické zarudnutí, když dostalo kešu v 6,5 měsících. V jednom roce se však alergie u žádného dítěte, které pravidelně konzumovalo kešu, nepotvrdila. V kontrolní skupině se objevilo jedno dítě, jemuž byla alergie potvrzena, a toto dítě nebylo seznámeno s kešu před dovršením jednoho roku. Zdá se tedy, že je pravidelná konzumace lžičky kešu másla třikrát týdně dítětem od šesti do osmi měsíců bezpečná a nezvyšuje riziko vzniku alergií na kešu, spíše naopak.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.13969

3.7.2023; Holmannová