Vliv vegetariánské a veganské stravy na vývoj malých dětí

Rubriky:

Popularita vegetariánské a veganské stravy má rostoucí tendenci zejména mezi mladými lidmi včetně mladých rodin. Nemělo by se však zapomínat, že u malých dětí a dospívajících jsou tělesný růst a vývoj, ale také neurokognitivní a psychomotorický vývoj, silně ovlivňovány rozmanitostí a kvalitou jejich stravy. Rostlinná strava sice prokázala své výhody v poklesu rizika rakoviny, obezity a cukrovky 2. typu, případně kardiovaskulárních onemocnění u dospělých jedinců, nicméně neexistují jasné důkazy o tom, že veganská strava zahájená v raném dětství přináší trvalý přínos pro zdraví. Naopak pro malé děti může být čistě rostlinná strava potenciálně nebezpečná z důvodu nedostatečného příjmu živin, zejména vitaminu B12, bílkovin, železa, zinku, vitaminu D, jódu a vápníku. Deficit těchto živin může vést k závažným a někdy nevratným poruchám růstu a vývoje, nebo dokonce k nutnosti hospitalizace dítěte.

Zdroj:
Baldassarre ME, Panza R, Farella I, Posa D, Capozza M, Di Mauro A, Laforgia N (2020): Vegetarian and vegan weaning of the infant: How common and how evidence-based? A population-based survey and narrative review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 4835.
Müller P (2020): Vegan Diet in young children. Nestlé Nutrition Institute Workshop, 93, 103-110.