Vliv stravování matky během časného těhotenství a kojení na množství laktoferinu ve zralém mateřském mléce

Rubriky:

Laktoferin je důležitou látkou, která se nachází také v mateřském mléce a může novorozence chránit před infekcemi. Autory tedy zajímalo, zda je množství laktoferinu v mateřském mléce ovlivněno stravováním matky v těhotenství a v době kojení. Ve studii bylo 206 žen, které si vedly záznam o stravování. Odebíraly se vzorky mateřského mléka po 42 dnech po porodu a byly stanoveny hodnoty albuminu a hormonu z přívěsku mozkového, který stimuluje štítnou žlázu k produkci hormonů TSH.

Výsledky ukázaly, že koncentrace laktoferinu byla vyšší u žen s nižšími hodnotami albuminu. Vyšší hodnoty TSH neměly na koncentraci laktoferinu vliv. Zajímavé bylo, že zvýšení konzumace vajec o 1 g vedlo k nárůstu koncentrace laktoferinu v mateřském mléce o 0,3 μg/ml. Na koncentraci laktoferinu má vliv také množství energie, bílkovin, cholesterolu a vitamínu A, byť již nebyl tak výrazný jako u vajec. Je tedy patrné, že stravování matky má vliv na koncentraci pro dítě prospěšného laktoferinu v mateřském mléce.

Zdroj: Impact of maternal nutrition during early pregnancy and diet during lactation on lactoferrin in mature breast milk

15.11. 2021; Holmannová