Vliv skladování mateřského mléka na životnost obsažených buněk

Rubriky:

Mateřské mléko obsahuje mnoho živin potřebných pro vývoj dítěte, ale také dítěti prospěšné buňky, ať už imunitní nebo kmenové, které mohou podpořit regeneraci, růst, vývoj imunitního systému. V této studii autoři zjišťovali, jak ovlivňuje skladování mateřského mléka množství vybraných, pro vývoj dítěte prospěšných buněk. Porovnávali vzorky čerstvě odstříkaného mléka s mlékem skladovaným 72 hodin v chladničce při +4 °C a s mlékem, které bylo po dobu tří měsíců zmražené na –20 °C.

Největší počet živých buněk byl, nepřekvapivě, ve vzorcích čerstvě odstříkaného mateřského mléka. Zde bylo 92 % buněk živých. Ve vzorcích mléka z ledničky bylo 83 % buněk živých a ve zmražených vzorcích bylo po rozmražení živých 78 % buněk.

Výsledky tedy ukazují, že pro dítě je nejpřínosnější, pokud je kojeno či nakrmeno čerstvě odstříkaným mlékem. Ale ani zamražení mateřského mléka úplně nezničí všechny buňky, které mohou být dítěti prospěšné, a je tedy v tomto ohledu stále lepší než umělá výživa, která tyto důležité buňky zcela postrádá.

https://doi.org/10.1007/s12098-024-05143-9

13.5.2024; Holmannová