Vliv mražení a ohřívání mateřského mléka na hodnoty imunoglobulinu A a lysozymu

Rubriky:

Mnoho maminek odstříkává mateřské mléko, zamrazuje jej a poté zahřívá na teplotu lidského těla. Je možné, že se těmito kroky mohou ničit bílkoviny v mateřském mléce, které podporují zdraví dítěte, tj. ochranný imunoglobulin A (IgA) a lysozym. Zda tomu tak je zjišťovali autoři v této studii. Analyzovali vzorky mlék 40 žen. Vzorky byly analyzovány čerstvé a pak zamrazeny na -18 °C na dobu 2 měsíců. Před zahřátím byla část zmražených vzorků umístěna na 12 hodin do lednice, kdy při teplotě + 4 °C došlo k pomalému zahřívání. Druhá část byla rovnou rozmrazována bez mezikroku v lednici (rychlé zahřívání). Zahřívání probíhalo při teplotě 25 nebo 37 °C.

Hodnoty IgA a lysozymu z mraženého mléka byly o 16,5–52,1 % a 16,8–39,3 % nižší než u čerstvého mléka. Zároveň se však ukázalo, že u pomalu zahřívaných vzorků jsou hodnoty IgA stabilní, zatímco u čerstvého mléka při zahřívání klesají. Dále se ukázalo, že pomalé rozmrazování při obou teplotách uchovává více IgA i lysozymu než v případě rychlého zahřívání.

Pokud zamrazujete mateřské mléko a chcete zajistit, aby v něm před podáním zůstaly IgA a lysozym, měly byste mléko zahřívat pomalu.

https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13006-022-00487-4

25.7.2022; Holmannová