Vliv kojení a umělé výživy na metabolismus dítěte

Rubriky:

Strava, která je podávána dětem v prvních dnech a měsících života, může ovlivnit jejich zdraví v následujících letech. Je tedy důležité nic nepodcenit. Vědce zajímalo, jaké jsou rozdíly mezi dětmi kojenými a krmenými umělou výživou co do růstu, metabolismu a aktivace genů spojených s obezitou a cukrovkou.

Ve studii bylo 150 zdravých dětí ve věku 24 měsíců. Děti byly rozděleny do tří skupin dle typu stravování, tj. kojené, krmené umělou výživou a krmené kombinací. Váha, délka, obvod hlavy, hodnoty inzulinu, celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL) i „hodného“ cholesterolu (HDL) byly nižší u kojených dětí než u dětí ve dvou zbylých skupinách.

Byla také omezena aktivita genů, které jsou spojené s obezitou a cukrovkou. Kojení tedy vyšlo ze tří způsobů krmení nejlépe a může v dalších letech chránit před cukrovkou a obezitou. I když se může zdát, že rychlejší růst a přibývání dítěte na váze je známkou dobrého prospívání dítěte, opak může být pravdou. Umělou stravou se dítěti podává více kalorií, než je nutné, dítě je překrmováno, jeho metabolismus se nastaví na vyšší příjem energie, a to může vést v dalších letech k obezitě.

Zdroj: Effects of Breastfeeding and Formula Feeding on the Metabolic Factors and the Expression Level of Obesity and Diabetes-Predisposing Genes in Healthy Infants

4.10.2021; Holmannová