Spojitost mezi zácpou těhotné a alergickou rýmou u potomků 

Rubriky:

Je mnoho faktorů, které mohou zvýšit riziko vzniku alergické rýmy u dětí. Mnohé z nich působí na dítě ještě během vývoje v děloze. V této studii našli autoři zajímavou spojitost mezi alergickou rýmou dětí a zácpou těhotné ženy. Alergická rýma je jedním z nejčastějších projevů alergie. Může být velmi lehká, ale také závažná a výrazně snižovat kvalitu života dítěte.

Již dříve se zjistilo, že zácpa v časném dětství zvyšuje riziko alergických nemocí, včetně alergické rýmy. Nyní se ukazuje, že na vznik alergií může mít vliv také složení střevní mikrobioty matky během těhotenství. Právě narušení složení mikrobioty je spojené se zácpou. Ve studii byla vyhodnocena data 102 820 žen se zácpou a stejného počtu žen bez zácpy během těhotenství a jejich dětí.

V potaz se bral také typ porodu, porodní hmotnost, pohlaví dítěte, užívání antibiotik atd. Výsledky ukázaly, že děti matek, které trpěly během těhotenství zácpou, mají častěji alergickou rýmu, a to 1,2krát po započítání výše zmíněných faktorů. To potvrzuje domněnku, že mikrobiota matky během těhotenství může ovlivňovat také vývoj dítěte a může mít vliv na jeho mikrobiotu a imunitní systém. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0292594

10.10.2023; Holmannová