Spojitost mezi délkou kojení a lipidovým profilem mezi dětmi a dospívajícími

Rubriky:

Složení tuků v krvi hraje důležitou roli, neboť některé typy cholesterolů se ukládají ve stěnách tepen, játrech atd., což vede k rozvoji aterosklerózy a dalších srdečně-cévních nemocí a ztukovatění jater. Autoři zjišťovali, zda má délka kojení vliv na hodnoty vybraných tuků v krvi. Zaměřili se na „škodlivý“ (LDL) a „hodný“ (HDL) cholesterol, hodnotili také celkový cholesterol a triglyceridy u 4 640 dětí mezi 5 až 19 lety. Délka kojení byla spojená s poklesem hladin tuků v krvi.

Pokud byly děti kojené déle než 12 měsíců, byly hodnoty celkového cholesterolu nižší o 6,225 mg/dl, LDL o 1,96 mg/dl, HDL o 1,27 mg/dl a poměr celkového cholesterolu a HDL byl o 0,072 nižší v porovnání s dětmi, které nebyly kojené vůbec. To odpovídá snížení rizik vysokého celkového cholesterolu o 43 %. Pozitivní vliv mělo dlouhé kojení na chlapce i dívky. Nižší hodnoty celkového cholesterolu a LDL snižují riziko vzniku dalších zdravotních obtíží nejen v průběhu dětství, ale i dalšího života. Kojení delší než 12 měsíců zlepšuje lipidový profil dětí.

Zdroj: The Association between Breastfeeding Duration and Lipid Profile among Children and Adolescents

27.09.2021; Holmannová